INCLUSION Powered by Joint Media Strategy Group

Jump to menu

Patru băieţi din Casa internat Orhei s-au mutat în propria casă

19.08.2011 “Am plîns astăzi, cînd m-au luat de la casa internat… nu pentru că îmi părea rău că plec, ci pentru că am ieşit de acolo”, ne mărturiseşte Ion, unul din cei 4 băieţi din Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale severe din Orhei care au fost transferaţi, joi, în primul serviciu social Casă comunitară din Republica Moldova, creat în s. Mitoc, r. Orhei.
 
Serviciul a fost creat de Consiliul Raional Orhei, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, în parteneriat cu Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA), în cadrul Programului “Comunitate Incluzivă – Moldova”. 
 
mitoc
Casa comunitară este mobilată şi dotată cu tot necesarul pentru locatari. Locuinţa oferă un mediu sigur, accesibil şi confortabil, asemănător celui familial. În această casă vor locui patru băieţi cu dizabilităţi intelectuale şi fizice severe, care necesită suport permanent. Ei vor fi ajutaţi în activităţile zilnice de către 6 specialişti de suport, care vor lucra pe schimburi.
 
Prima zi acasă este plină de emoţii şi experienţe noi pentru băieţi, care au trăit aproape toată viaţa în instituţii rezidenţiale. “Niciodată în viaţa mea nu am mîncat cu flori pe masă… e atît de plăcut. Noi ne simţim aici ca într-o familie adevărată” , spune Ion, care a fost abandonat de familie şi a stat 7 ani în Casa internat din Orhei.
 
Serviciul social Casa comunitară este un serviciu alternativ celui rezidenţial pentru persoanele cu dizabilităţi mintale (internatele psihoneurologice şi casele-internat pentru copii cu deficienţe mintale).
 
Astfel, adulţii şi copiii cu dizabilităţi mintale (inclusiv cei lipsiţi de capacitate de exerciţiu), care necesită protecţie, îngrijire şi suport specializat continuu (nu se pot întreţine, autoservi şi autogospodări fără asistenţă şi suport continuu în comunitate) sînt plasaţi într-un mediu comunitar unde calitatea vieţii lor este mult mai înaltă şi ei au acces la toate serviciile comunitare.
 
Serviciul social Casă comunitară activează în baza Regulamentului-cadru şi a Standardelor de calitate elaborate de MMPSF cu suportul KHSIMA şi aprobate de Guvern anul trecut. Fiecare Casă comunitară este creată în baza unui design social, care este elaborat reieşind din necesităţile beneficiarilor care vor locui în această casă. Beneficiarii sînt plasaţi în serviciu în baza în baza Avizului Comisiei privind protecţia copilului aflat în dificultate şi a deciziei Direcţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei. 
 
Pînă la sfîrşitul lunii septembrie curent încă 4 băieţi din Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale severe din Orhei vor fi transferaţi în Casa comunitară din s. Voloave, r. Soroca.
 
Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova”, este implementat de Keystone Human Services International Moldova Association în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) cu susținerea financiară a Open Society Institute/Mental Health Initiatives (OSI/MHI) și Fundația Soros-Moldova.
 
Scopul Programului este de a contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale prin asigurarea accesului lor la servicii de asistenţă socială comunitare de calitate şi prin acordarea asistenţei tehnice MMPSF în dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea acestor servicii.
 
Pînă în prezent, 269 de copii şi tineri dezinstituţionalizaţi din Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale din Orhei sau în risc de a fi plasaţi în această instituţie beneficiază de suportul Programului. Suportul acordat include: asistenţă socială, consiliere psihologică, asistenţă medicală, susţinere în menţinerea comportamentelor pozitive, educarea deprinderilor de viaţă independentă, suport pedagogic în incluziunea şcolară, asistenţă în vederea accesării altor servicii comunitare, susţinerea familiei în vederea îmbunătăţirii bunăstării copiilor (amenajarea odăii personale a copiilor, procurarea îmbrăcămintei, echipamentului necesar, asistenţă în identificarea unui loc de muncă etc.).