INCLUSION Powered by Joint Media Strategy Group

Jump to menu

Serviciul social Respiro – șansa de a beneficia de un repaos pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi severe

25.05.2012 Familiile persoanelor cu dizabilități severe vor putea beneficia, în scurt timp, de un repaos în îngrijirea membrului familiei care are dizabilități. Acest lucru a devenit posibil datorită aprobării de către Guvernul Republicii Moldova a Regulamentului-cadru şi Standardelor minime de calitate ale Serviciului social „Respiro”. Actele normative au fost aprobate pe 23 mai 2012 și vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
 
Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei (MMPSF), cu suportul tehnic acordat de  Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova”, implementat de Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) în parteneriat cu MMPSF  din sursele financiare ale Open Society Foundations - Mental Health Initiatives.
 
Serviciul social „Respiro” este un serviciu specializat care oferă asistenţă socială, suport şi îngrijire 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe, în cadrul unor centre specializate sau a altor tipuri de servicii sociale. Acest lucru le permite familiilor, rudelor sau persoanelor care le îngrijesc să poată beneficia de un repaos. Termenul maxim de prestare a serviciului este de 30 de zile pe an.
 
În fiecare serviciu activează o echipă multidisciplinară de specialişti, formată din: asistent social, lucrător social, medic de familie, pedagog, psiholog, etc., care colaborează pentru a soluţiona situaţiile dificile din viaţa beneficiarului.
 
Suportul acordat de către serviciu constă în: cazarea, alimentarea, îngrijirea, supravegherea stării de sănătate şi, după caz, asigurarea accesului la educaţie a persoanei cu dizabilităţi. Se pune accent în special pe dezvoltarea abilităţilor de autonomie şi pe socializare.
 
De asemenea, Serviciul „Respiro” le oferă părinţilor persoanelor cu dizabilităţi consiliere psiho-socială şi sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de criză.
Pentru a fi admis în Serviciu, solicitantul depune o cerere la asistentul social comunitar, la care anexează un şir de documente (copiile actului de identitate şi a certificatului de invaliditate, extrasul din fişa medicală de ambulatoriu a persoanei cu dizabilităţi şi acordul înscris al beneficiarului). Echipa multidisciplinară de specialişti efectuează evaluarea complexă a solicitantului, apoi decide asupra acceptării în serviciu.
 
Keystone Human Services Moldova Association a început pilotarea Serviciului social „Respiro” un an în urmă, în colaborare cu AO „Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”, din oraşul Criuleni. Serviciul este în proces de pilotare în raioanele Edineţ şi Orhei, în baza unor Acorduri de parteneriat cu Consiliile Raionale şi deja patru familii beneficiază de acesta. Este planificată pilotarea Serviciului încă în 3 raioane, care au semnat Memorandumuri de colaborare cu KHSIMA şi care vor fi alese prin concurs.
 
Crearea Serviciului Social „Respiro” se înscrie în procesul de reformare a sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova.
 
Pînă în prezent  KHSIMA a acordat  asistenţă tehnică  MMPSF  din sursele financiare  ale Open Society Foundations - Mental Health Initiative pentru elaborarea unui şir de acte pentru dezvoltarea şi funcţionarea serviciilor de asistenţă socială şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi: Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Regulamentele-cadru şi Standardele minime de calitate privind serviciile sociale Casă Comunitară, Locuinţă Protejată, Echipă Mobilă și Asistentul personal.