INCLUSION Powered by Joint Media Strategy Group

Jump to menu

Keystone Human Services International Moldova Association / „Comunitate Incluzivă – Moldova”

Proiectul „Comunitate Incluzivă-Moldova” a fost lansat la finele anului 2008 şi va fi implementat pînă în 2013. În această perioadă de timp, proiectul îşi propune să reformeze sistemul de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale în vederea incluziunii sociale a lor. Acest scop urmează să fie atins prin: dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu dizabilităţi şi prin dezvoltarea serviciilor comunitare axate pe necesităţile persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor/ îngrijitorilor acestora.
 
Pentru realizarea acestor obiective, proiectul acordă asistenţă tehnică Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în dezvoltarea: Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, cadrului legal (regulamente, standarde de calitate etc.) pentru serviciile noi pentru persoanele cu dizabilități.
 
În paralel, echipa proiectului, în parteneriat cu autorităţile publice de nivel naţional şi local, promovează principiile incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin sprijinirea familiilor biologice, extinse sau foster în reintegrarea persoanelor cu dizabilităţi; acordă asistenţă tehnică şi materială comunităţilor la dezvoltarea (crearea şi extinderea) serviciilor de protecţie socială alternative; sprijinirea comunităţilor în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale; dezvoltarea capacităţilor părinţilor, asistenţilor sociali, prestatorilor de servicii sociale şi a autorităţilor publice locale în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi.