INCLUSION Powered by Joint Media Strategy Group

Jump to menu

Despre noi

Grupul de Acţiune Comună în Strategii Media (GACSM) este o uniune benevolă dintre cinci ONG-uri care lucrează cu persoane cu dizabilităţi. Grupul a fost creat în septembrie, 2009, cu suportul Institutului pentru o Societate Deschisă / Iniţiative Media în Sănătate, în scopul dezvoltării unor abordări şi principii comune de promovare a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi mintale în Republica Moldova.
 
Membrii grupului sînt:
  • Asociaţia Keystone Human Services International Moldova Association, Proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova”
  • Asociaţia Obştească “Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”
  • Asociaţia „SOMATO”
  • Centrul “Speranţa”
  • Centrul de intervenţie timpurie “Voinicel”
Misiunea GACSM este de a elabora şi realiza acţiuni comune pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale în Republica Moldova.

Pentru a afla mai multe despre activitatea GASCM contactaţi:
Natalia Răileanu, specialist media
Tel/fax: (+373 22) 92-91-98, 23-33-22
Mob: (+373 22) 60002898
e-mail: nraileanu@keystonehumanservices.org